سئوالات جنجالی دانشجوی دانشگاه اراک از علی مطهری، مراتب اعتراض صنفی دانشجویان اراک به صندوق رفاه و حاشیه برنامه سخنرانی الهه کولایی به داستان یک دانشجو در دانشگاه صنعتی اراک از اهم رویدادها دانشگاه‌های اراک در یک سال تحصیلی بود.