تیم فوتبال بایرن مونیخ در ۷ سال گذشته هر بار که با تیمی صعود کرده به دسته نخست بازی کرده، پیروز از مسابقه بیرون شده است.