رئیس گردانیدن آرایشی و بهداشتی سازمان خوراک و دارو گفت: عموم اسپری‌های خوشبوکننده بدن، هوا و ضد تعریق گازدار چنانچه بر روی آتش افشانه شود قابلیت اشتعال و خطر آفرینی دارند.