فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم از بازداشت محموله133میلیون ریالی بادام های هندی قاچاق خبر داد.