آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع دنباله روی گفت: امنیت در جاده های کشور مرهون خدمات نیروی انتظامی است و مردم با آرامش خاطر در جاده ها آمد و شد می کنند.