دارنده مدال برنز کشتی فرنگی قهرمانی جهان گفت: با توجه به اتفاقاتی که در مسابقات جهانی رخ داد آمادگی و روحیه خوبی برای حضور در این رقابت‌ها نداشتم.