ایلام-معاون عمرانی استانداری ایلام گفت: بوم گردی برای رونق گردشگری در استان ایلام باید گسترش یابد.