اراک- دادستان همه کشور گفت: نباید همگی دشواری ها کشور را به تحریم ربط دهیم، در کشوری مثل ایران که در تحریم است نباید بسیاری از ریخت و پاش ها و ریخت و پاش ها و واردات کالاهای غیرضروری انجام شود.