ایسنا نوشت: سخنگوی ستاد مدیریت چالش پلاسکو از قابل شناسایی بودن پیکرهای بیرون شده از زیر آوار خبر داد.