سرپرست دانشگاه شیراز با انتقاد از گرفتن استقلال دانشگاه‌ها در جذب هیأت علمی و ... گفت: برخی استادان چنان برای خود گرفتاری درست کرده‌اند که به‌اندازه یک چهارم سخن گفتن در کلاس برای دانشجویان توانایی ندارند.