بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار

بررسی استرس قبل از ازدواج در میان دانشجویان دختر رشته مشاوره و راهنمایی در ورودیهای سال 1384 دانشگاه آزاد اسلامی

بررسی استرس قبل از ازدواج در میان دانشجویان دختر رشته مشاوره و راهنمایی در ورودیهای سال 1384 دانشگاه آزاد اسلامی


بررسی استرس پیش از ازدواج در میان دانشجویان دختر رشته مشاوره و راهنمایی در ورودیهای سال 1384 دانشگاه آزاد اسلامی یکتا ابهر «فهرست مطالب» فصل نخست : مقدّمه بیان مسأله اهمیت و بایستگی مسأله اهداف پژوهش فرضیه پژوهش تعاریف واژه ها و واژگان فصل دوم : استرس چیست؟ راه های غلبه براسترس تعریف فشار روحی انواع فشار روحی فشار روحی منفی عوامل استرس زا شیوه های کاهش فشار روحی حمایت و پشتیبانی دیگران مُنحرف ساختن حواس و توجه استرس در روابط ازدواج نقش ازدواج در سلامت روان جوانان هشت راه رویارویی با استرس فصل سوم : روش پژوهش جامعه حجم نمونه روش آماری فصل چهارم : نمرات خام استرس 80 دانشجو از 23 –0 جدول شماره 1 ، نمرات استخراج شده استرس جدول شماره 2 ، تعداد دانشجویان در هر طبقه استرس با درصد جدول شماره 3 ، جدول کامل نمرات نمودار شماره 1 نمودار شماره 2 جدول محاسبه 2 Kکای دو تحلیل آماری فصل پنجم : نتیجه گیری مشکلات و محدودیت های پژوهش پیشنهادات و پیشنهاد ها منابع و مآخذ ضمائم و پیوست ها. مقدمه : «اِنَّ الاِنسانَ لَفی خُسر» «بدرستیکه انسان همواره در زیانکاری است» (قرآن کریم) از آغاز آفرینش و برپایی آدمی بر روی کرۀ زمین خاکی تا به امروز همواره آدمی گرفتار بیماری، ترس، مرگ و تباهی و رنج و جنگ و گرفتاری و پریشانی و آسیب های محیطی و اجتماعی بوده و هست. تهدیدات طبیعی و محیطی و بیماریها همواره انسان ها را تهدید می کرده و می کند. و تنها این دشوار تهدیدات است که تغییر پیدا کرده است. اگر در میلیونها سال پیش انسانهای غارنشین از ترس حیوانات درنده به بالای درخت ها و غارها پناه می بردند. امروزه آدمی از ترس بمب های شیمیایی به زیرزمین ها و کانال های غیرقابل نفوذ پناه می برد. اگر در گذشته از خطر زمین لرزه و سیل و طوفان و سرما در غارها و پوست حیوانات و شکاف کوه ها پناه می برده است. امروزه از وسایلی همانند خانه های ضدزلزله و پوشاک های ضد سرما و دستگاه های پیش بینی کننده طوفان و … پناه می برد. و اگر در گذشته از ترس بیمار و مرگ به نیایش و سحر و جادو پناه می برد امروزه به واکسن و شناخت ویروس ها و مبارزه با آنها کوشش می کند. امّا زندگی انسانها در دنیای امروزی تنها ترس از زمین لرزه و طوفان و بیماری و مرگ معنی پیدا کند. امروزه جهان و زندگی آدمی آنچنان پیچیده و گوناگون شده که حتّی از شادیهای گذشته و سنّت های نیک دیرین و مواهب گذشته که امروزه به چهره ازدواج و خوراک و فرزند و علم و دانشمند و فنون و غیره تجلّی پیدا کرده است نیز می ترسد. – امروزه جوانان از ازدواج می ترسند ؛ – امروزه انسانها از علم می ترسند ؛ – امروزه از دانش و پکیدن اطلاعات هراسان هستند ؛ – امروزه از افزایش خوراک نگران هستند ؛ هرگونه نامتعادلی در زندگی انسان امروزی مایه ترس و تنش و استرس او شده است. * اگر ازدواج دیر تحقّق پیدا کند، چه می شود؟ * آیا شوهر آینده به او سرکوب نمی زند؟ * آیا فامیل و بستگان در مواقع بایسته او را تحقیر نمی کنند؟ * اگر همسر او عصبی باشد چه عاقبتی در آینده او رقم می خورد؟ * چگونه می تواند روابط نامشخص همسر آینده را تحمّل کند؟ * چه ضمانتی برای سازگاری اخلاقی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی همسر آینده هستی دارد؟ * فرزندان من چگونه خواهند بود؟ * آیا انتظارات و خواسته های مرا برآورده می کنند؟ * آیا در دام اعتیاد و بزهکاری و گناه و آسیب های اجتماعی نمی افتند؟ * چه ضمانتی بر ادامه زندگی تندرست من و همسرم در آینده هستی دارد؟ بیان مسأله : سرتاسر زندگی همۀ انسانها مملو از غم و غصّه ها و شادیها و کامیابی هاست. و معمولاً هیچ فردی از آحاد اجتماعی را نمی توان یافت که در جهان امروزی کاملاً خوشبخت و سعادتمند باشد. ممکن است یکی دارایی زیادی داشته باشد و همۀ امکانات مادّی برای او فراهم باشد ولی از داشتن یک گونه بیماری که توانا نیست غذاهای ملّون بخورد و مسافرت های دور انجام بدهد و تکاپو های زیادی انجام دهد در رنج است. ممکن است فردی همۀ امور زندگی اش سازگار و فراهم شده باشد ولی فرزندش از واپس ماندگی ذهنی برخوردار باشد. ممکن است فردی همه بهروزی های دنیایی را داشته باشد. ولی از لحاظ شخصیتی فرد بدبین باشد. و یا همۀ امکانات و زیبایی ها و دارایی و مقام و موقعّت را داشته باشد ولی در زندگی زناشویی بی اعتماد و بدبین به همسرش باشد. و اگر کسی از این رفتارها در زندگی شخصی داشته باشد. شعاع و گرفتاری آنرا درک می کند که حتّی از تهیدستی و بدبختی مادی بسیار سنگین تر می باشد. از طرف دیگر ازدواج و گزینش همسر از دسته بنیادی ترین ورکین ترین پایه ها زندگی هر فردی از آحاد گردآوری , همایش است و اگر از هر جوان دختر و پسری سؤال شود که در آینده چه آرزوی دارید؟ قطعاً پاسخ می دهید که آرزو دارم همسر سازگار و دلخواهی برای خود پیدا کنم. و اگر درس می خواند به خاطر تأمین آینده همین زندگی است[1]. و اگر تجارت می کند و کار و تکاپو و تلاش دارد بخاطر تأمین آینده زندگی زناشویی و ادامه زندگی و بهروزی و کامیابی دنیوی و اُخروی است. اصولاً جنب و جوش و تلاش انسانها در همۀ پهنه های زندگی کودکی و نوجوانی و جوانی و میانسالی و کهنسالی برای گردانیدن زندگی و برخورداری از یک زندگی متین و سرافراز و آینده ساز و مطمئن و سازگار و مقبول و خداپسند و آفریده پسند و دل پسند است. و اگر کوچکترین رخنه و دشواری در زندگی زناشویی حاصل شود، بنیاد و پایه ها زندگی دچار تزلزل می شود. امروزه حتّی مباحث مراسم پیش از ازدواج همانند مهریه ها در نخستین قدم زندگی مایه زندان همسران و جدایی زنان از آنها در ایران خودمان شده است. به همین انگیزه دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره در گزینش همسر آینده و موارد پیش از ازدواج دچار استرس هستند و اگر کسی سرنویس کند که استرس ندارد طبعاً دروغ گفته است. ولی شدنی است که سطح و میزان این استرس از خیلی پایین تا خیلی بالا متغّیر باشد. عواملی که در استرس پیش از ازدواج دانشجویان دختر رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی یکتا ابهر می توان شمرد بر این پایه اند : 1 ) عدم شناخت از مردان و همسران و خواستگاران احتمالی با تّوجه به فرهنگ ویژه ملّی و مذهبی که در گذشته و کمابیش درحال آماده داریم ؛ 2 ) باورهای غلط خانواده در مسایل مالی آینده خواستگاران ؛ 3 ) شرایط سخت زندگی امروزی و وابستگی فرزندان به خانواده ها و پیروی بی چون و چرای از آنها کمینه در بیشتر موارد ؛ 4 ) عدم اشتغال و زمینه های شغلی که خودبخود نوعی پسندیده و هماهنگی در میان دانشجویان و خواستگاران را رقم می زند ؛ 5 ) بالا رفتن سن ازدواج بخصوص در میان دختران ؛ 6 ) بی میلی و عدم دلبستگی پسران به ازدواج به خاطر دشواری ها ذکر شده ؛ باعث شده که در این پژوهش استرس پیش از ازدواج در میان دانشجویان رشته مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی یکتا ابهر را ارزیابی نماییم. اهمیّت و بایستگی مسأله : استرس به تنهایی هیچ اهمیت و ارزشی ندارد. اصولاً استرس یک واکنش و بازتاب شناختی و روانی فرد در مواجهه با پدیده های زندگی فردی و اجتماعی است. استرس خود در پرتو ادامه مایه بروز ناههجاریها و رفتارهای شدیدتر عضوی و روانی و روحی می گردد. امّا چون ازدواج که خود فرمایش مقدّس و موجهّی است و در دنیای امروزی دشواری ها و آسیب های فراوانی را برای جوانان و کسانیکه در آستانه ازدواج پیمان دارند به هستی آورده است. و این فرمایش مقدس و زیبا و آرزومند را به یک دشوار و کاستی و آسیب کمینه از نظر جوانان تبدیل کرده است. و نیز عدم شناخت کافی زوجین در پیش از ازدواج به انگیزه افزایش جمعیّت و پیچیدگی روابط دنیای تحصیل و کار و بستگی و هسته ای شدن خانواده ها شده است. و به کرّار شکست ها و طلاق های برآمده از ازدواج های امروزی موج استرس و تشویش را در میان جوانان و دانشجویان به هستی آورده است و راهکار هایی بدست دولت مردان و رهبران سیاسی و فرهنگی در حلّ این دشوار ارائه شده که با مخالفت ها و مقاومت های زیادی از سوی علماء و مراجع و خانواده ها و حتّی خود زنان به هستی آمده است. از طرف دیگر بی تفاوتی و عدم بها دادن در زمینه خود دشواری ها و اختلالات فراوانی در آینده گریبان جامعه را می گیرد و همین بالا رفتن سّن ازدواج خود از لحاظ شرعی و قانونی و پزشکی پیامدها وتبعات بسیار زیادی دارد که به نمونه هایی از مهمترین آنها اشاره می کنیم : 1 ) بالا رفتن سّن ازدواج دوره زرین زایش فرزند را که میان 30 –20 ساله است به تعویق انداخته و زایش نوزاد در سنین بالا مشکلاتی در نارس بودن نوزاد را به دنبال خواهد داشت. 2 ) عشق و دریافتن و دلبستگی و مهر و محبت در دورۀ نوجوانی و جوانی از گودی زیادی برخوردار است و همین عشق نهال خانواده را مطمئن تر می کند. ولی سنین بالای ازدواج به راستی نوعی تجارت و معامله است. چنانچه سعدی این حکیم آسمانی و جهانی در عبارتی زیبا می فرماید : هرکه را پیری به پهلو نشیند از هنگام به که تیری به پهلو نشیند[2]. 3 ) از سوی دیگر سرمایه ها و هزینه های اجتماعی هدر می رود و اگر زندگی در ابتدای جوانی شکل پذیرد خود نه تنها مصرف کننده و هزینه بردار نبوده بلکه عامل فرآوری و توازن و بهره وری در زندگی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می باشند. [1] . آیت اله مظاهری، همسر گزینی در اسلام، انتشارات اسلامی قم، 1364 ، ص 179 [2] . سعدی ، گلستان، کوشش محمدعلی فروغی، زوّار ، تهران ، 1372 ، ص 114 کاهش فشار روحی استرس پیش از ازدواج دانشجویان دختر استرس پیش از ازدواج فشار روحی پیش از ازدواج رویارویی با استرس نقش ازدواج در سلامت جوانان دانلود کامل بررسی استرس پیش از ازدواج در میان دانشجویان دختر رشته مشاوره و راهنمایی در ورودیهای سال 1384 دانشگاه آزاد اسلامی
منبع : دانلود پایان نامه پروژه رشته علوم تربیتی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 20 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4     1 تا 5
تعداد بازدید : 7

موضوع مطلب : #

فرهنگی

#

پزشکی و سلامت

#

علمی و درسی

#

دانلود

#

اقتصادی

| تهران
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


دانلود آهنگ سکوت آرمین 2afm و باران دانلود آهنگ سکوت آرمین 2afm و باران دانلود گلچین آهنگ های هایده با لینک مستقیم ترجمه آهنگ janti جواب مراحل بازی پانتوجی دانلود اهنک نفس سارا نایینی با کیفیت 320 دانلود اهنک نفس سارا نایینی با کیفیت 320 دانلود اهنگ محمد السالم نعم انته فال 7تیر96 دانلودجلددوم اسیردست غرور دانلودجلددوم اسیردست غرور نیفسی جومانجی2 دانلود آلبوم a year without rain با کیفیت اصلی 320 نيفسي مريم فارس