سرهنگ رضا گودرزی درگفت وگو باخبرنگارایرنا، افزود: در همان سان تمام راه های استان البرز به جز محور شمشک - دیزین باز است و آمدوشد درآن ها جریان دارد. وی درخصوص چگونگی ترافیک در جاده های استان البرز اضافه کرد: این ترافیک در خط جنوبی آزادراه کرج -قزوین ازمحدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و درآزادراه کرج -تهران ازمحدوده پل فردیس تا محدوده گرمدره سنگین است . وی خاطرنشان کرد: درخط شمالی آزادراه تهران - کرج -قزوین ترافیک پرحجم گزارش شده است . گودرزی افزود: با توجه به بارش برف دراین استان جاده ها لغزنده است که رانندگان می بایست زنجیر چرخ به همراه داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: درمواقع بارش چنانچه خودرویی فاقد زنجیر چرخ باشد، ازادامه جنبش هنگام بویژه درمسیرهای کوهستانی جلوگیری خواهد شد. رئیس پلیس راه استان البرز گفت: رانندگان پیش ازبستن زنجیر چرخ باید راهنمای به کارگیری هنگام را آموزش ببینند چراکه آشنا نبودن به روش به کارگیری هنگام علاوه بر دشواری ها برای راننده سبب ترافیک سنگین درجاده ها می شود. وی افزود: رانندگان پیش از جنبش از تندرست بودن بخاری و برف پاک کن خودروها اطمینان حاصل کنند. وی یادآور شد: همراه داشتن ساز و برگ زمستانی، پوشاک گرم و غذای کافی از دیگر پیشنهاد های پلیس راه به رانندگان است. استان البرز دارای یک هزار و 450 کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی است که 18 درصد ترافیک جاده ای کشور مربوط به راه های این استان است. 20/ 6155 خبرنگار: مریم صوفی**انتشاردهنده: محمد عزیزپور