رژیم صهیونیستی با اعتراف به ترس تل آویو از افزایش نیرو نظامی ایران، خواستار مهار افزایش نیرو ایران بدست روسیه و دیگر نیرو های بزرگ شد.