خبرگزاری شبستان: عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ساخت و سازهای بی‌رویه در منطقه یک گفت: تراکم‌فروشی و بلندمرتبه‌سازی از دشواری ها اصلی این منطقه است.