سازمان پشتیبانی مصرف کنندگان و فرآوری کنندگان اعلام کرد: کارگروه تنظیم بازار، بیشینه بها فروش شکر بسته‌بندی را درب مغازه برای مصرف‌کننده هرکیلو گرم 32 هزار ریال تصویب و ابلاغ کرد.