گروه اندیشه: به پسندیده سومین روز رحلت عالم پارسا آیت‌الله سیدابراهیم خسروشاهی، مراسم ترحیمی از سوی دامنه علمیه مروی صبح فردا برگزار می‌شود.