تیم همبستگی یزد با کسب برابری در صباشهر همچنان امیدوار با ماندن در لیگ آزادگان است.