یکی از نمایندگان پارلمان اروپا خواستار همبستگی کشورهای اروپایی در برابر آمریکا شد.