دومین روز چشم وهمچشمی های بسکتبال با ویلچر زیر 23 سال آسیا و انتخابی جهان با ثبت سومین پیروزی برای تیم ایران روبرو تیم استرالیا همراه بود.