گروه بین‌الملل: نمایشگاه ترجمه‌های قرآن کریم به زبان‌های گوناگون در منطقه نیوهم شهر لندن برگزار شد.