«دوتابعیتی‌ها» از چالش‌هایی است که با روی کارآمدن دولت یازدهم گستره نگرانی‌های جامعه را افزایش داد و هنگام را به یکی از مباحث ثابت سخنرانی‌های مسئولان حتی در قوه دادگستری تبدیل کرده است.