در چهره واگذاری باشگاه تراکتورسازی به یک نهاد دیگر یا شخص حقیقی، عملاً این باشگاه تبریزی از جذب بازیکنان سرباز بازداری می‌شود.