گروه اجتماعی: مسئول فرهنگی حوزه‌های علمیه سفیران هدایت قم با اشاره به اینکه جدایی دین از سیاست، حربه تشیع انگلیسی است،گفت: فرقه نادرست تشیع لندن پس از ناکامی‌های خود در به کار‌گیری بهائیت، این بار به حیله‌های جدید روی آورده است.