مشهد ـ رئیس گردانیدن بازرگانی درونی سازمان صنعت و معدن خراسان‌رضوی، گفت: تاکنون هزار و ۷۵۴ شرکت نماد «اعتماد الکترونیکی» را در خراسان رضوی دریافت کرده‌ اند.