همایش چشم انداز سوداگری و کارآفرینی در افق ١٤٠٤ با حضور مسئولان وزارت کار و دیگر وزارتخانه‌ها در کنار فعالان بخش خصوصی در سالن اجلاس سران برگزار شد.