دیدار مارین لوپن، نامزد ریاست جمهوری فرانسه بامفتی اعظم لبنان درپی مخالفت این رهبر حزب راستگرای جبهه ملی فرانسه با گذاشتن روسری، کنسل شد