به گزارش ایمنا ، نایب رییس اتاق اصناف از تشکیل نشست کمیته ویژه پیشامد ساختمان پلاسکو در اتاق اصناف تهران خبر داد و گفت: درصددیم محلی را به چهره سازه های گذرا برای زیان دیدگان پیشامد ساختمان پلاسکو در نظر بگیریم تا شب جشن را بگذرانند و بتوانند کار خود را ادامه دهند. وی گفت: نخستینگی برای برپایی در نمایشگاه های بهاره با پلاسکویی هاست. 01191/142/1 https://telegram.me/imnanews