هیات داوران نخستین ایده بازار ابزارها بهداشتی و آرایشی دانشگاه امیرکبیر از مجموع ۲۰ ایده راه یافته به واپسین مرحله داوری، ۸ ایده را به سرنویس ایده‌های پایانی گزینش و شناسایی کردند.