جانشین بنیاد حفظ نشانه ها و نشر ارزش‌های پدافند مقدس با بیان اینکه امسال تعداد مراکز فرهنگی در کشور افزایش می‌یابد گفت: تلاش داریم مرکز فرهنگی پدافند مقدس در استان خراسان جنوبی در سال 97 راه‌اندازی شود.