برنی سندرز هشدار داد لغو طرح اوباماکر مایه مرگ سالانه ۳۶ هزار نفر می‌شود.