یک کارشناس آمریکایی مسائل خاورمیانه گفت که اگرچه رییس‌جمهور آمریکا توافق هسته‌ای را بدترین توافق گفتگو شده تا به اکنون خوانده، احتمالا درصدد تغییر دیدگاه خود و پشتیبانی از هنگام است.