شاگردان لیپی با یک پیروزی یک بر صفر برابر کره جنوبی به آینده امیدوار شدند.