مسؤول گروه جهادی امام محمدباقر(ع) غرب استان هرمزگان از پخش بسته‌های حمایتی میان خانوارهای 2 روستای بی بهره بخش شیبکوه شهرستان بندرلنگه خبر داد.