نویسنده برگزیده پدافند مقدس در استان فارس از رونمایی کتاب‌های «کوشک زلزله»، «عزیز جهان»، جلد 6 و 7 «دارو دسته دارعلی» در نمایشگاه کتاب تهران خبر داد.