گروه بین‌الملل: پادشاه مراکش، در جریان سفر خود به جمهوری گینه، 10 هزار نسخه قرآن کریم را به وزارت امور دینی این کشور اهداء کرد.