خبرگزاری آریا - رئیس جمهور مکزیک گفت و گوی محترمانه با ترامپ را خواستارشد