مدیر همه میراث فرهنگی استان تهران از تمام شهروندان و میهمانان تهران دعوت کرد در مراسم شبی با دیرینکده ملی که در هفتم فروردین ماه برگزار می‌شود شرکت کنند.