قشم - نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، بندرخمیر و حاجی‌آباد در مجلس شورای اسلامی: مورخان و جغرافی‌دانان درباره خلیج‌فارس ادای وظیفه کرده و این نام بزرگ را زنده نگه‌ داشته اند.