معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی گفت: جشنواره منطقه‌ای سروده یا چامه(غزل) «ابن حسام»، اردیبهشت‌ماه 96 در خراسان جنوبی برگزار می‌شود.