مرکز آموزش بنیاد فرهنگی و هنری رودکی در راستای برپایی دوره‌های آموزش تخصصی، کارگاه یک روزه آموزش دف و تنبک را برگزار کرد.