جشنواره‌ی « نخستین واژه آب» سوم بهمن ماه 1395 درسالن نمایش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان رشت برگزار‌شد.