دبیر انجمن برنج با بیان اینکه سال گذشته ۲ میلیون و ۲۵۰ هزارتن در کشور فرآوری شد، گفت: پیش‌بینی می‌شود اگر رخداد خاصی رخ ندهد، امسال نیز کمینه فرآوری به همین میزان باشد.