ملی پوش با تجربه تیم استقلال پس از چند هفته بار دیگر به ترکیب اصلی استقلال باز می‌گردد.