ظهر امروز دو دزد با ورود به یک مهد کودک در شهرستان زابل اقدام به دزدی کردند.