فرمانده ناجا با آیت‌الله سبحانی از مراجع عظام دنباله روی دیدار کرد.