سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا به دیدار دلنازک پرسپولیس و الهلال نگاهی ویژه انداخت.