خبرگزاری شبستان: ۲ پست بارانداز مجتمع بندری کاسپین آزادگاه انزلی به همراه پروژه های اقتصادی و زیربنایی امروز(۱۰ فروردین) با حضور رئیس جمهور گشایش شد.