سرمربی استقلال قصد دارد در بازی با صنعت نفت از پدافند چپ جوان خود در ترکیب اصلی کاربرد کند.