یک پرکار سیاسی اصلاح‌طلب از نبود زباله‌سوز بیمارستانی در تهران انتقاد کرد.