رئیس پلیس آگاهی ناجا به اقدامات مهم پلیس آگاهی در مدیریت چالش اشاره کرد و گفت: اعمال محدودیت‌های گوناگون برای حفظ جان مردم و ایجاد امنیت برای جلوگیری از دزدی در زمان وقوع پیشامد از دسته اقدامات مؤثر این پلیس در مدیریت چالش است.