مدیر جهاد کشاورزی املش گفت: نوسانات موجود در بخش کشاورزی طی سال‌های گذشته مایه شد تا مردم در این بخش به سود باره چشمداشت دست نیابند و برابر آمار، یک سوم از جمعیت شهرستان که غالباً نیروهای جوان جویای کار بوده‌اند کاهش یافته است.