فیلمی که در ادامه می‌بینید، مربوط به یک هواپیمای مسافربری مافوق چهره به نام «بوم» است که در دبی رونمایی شده. سازندگان این هواپیما می‌گویند سرعت هنگام 2.6 برابر هواپیماهای دیگر با فنآوری کنکورد است و می‌تواند در بلندی 60 هزار پایی پرواز کند.