نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح بخشودگی سود تسهیلات و جرائم هنگام به سود مردم است گفت: امیدواریم این مصوبه اجرایی شود و پیشنهاد ما این است که در بودجه سال 96 هم هنگام را تنفیذ کنیم.