رئیس فدراسیون فوتبال می‌گوید برای حل دشواری ها تیم استقلال خوزستان دستورات ویژه‌ای داده است.