سومین روز نام نویسی از داوطلبان شرکت در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا دقایقی پیش و سر ساعت 8 صبح در سراسر کشور آغاز شد.