پرسپولیس در حال آماده 9 بازیکن دو کارته در ترکیب خود دارد و در این میان یک بازیکن بدون جانشین و آلترناتیو در خطر محرومیت در جمع سرخپوشان پیمان دارد.