وریا غفوری نتوانست در استقلال بازیکن باره چشمداشت کادر فنی این تیم باشد.او در بیشتر بازی های استقلال به انگیزه مصدومیت غایب بود تا مصدومیت شرایط او را برای تمدید پیمان نامه در این تیم سخت کند.