رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت: ظلمت جهالت با نور علم قرآنی و ظلمت ظلالت با نور هدایت قرآنی روشن می‌شود.و این تنها قرآن است که می‌تواند محیط زندگی انسان را درخشان کند.