خبرگزاری شبستان: عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به راهکارهای صیانت از محیط زیست،گفت: راه برون‎رفت از چالش آزاردهنده بشری و میان اللملی زیست‎محیطی، بازگشت به تقوا است.