بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار

مدل های تبدیل ویژگی مقباس نامتغییر (SIFT)

مدل های تبدیل ویژگی مقباس نامتغییر (SIFT)


تبدیل ویژگی های پیمانه نا متغییر(SIFT) یک توصیفگر محلی تصاویر برای تطبیق بر پایه تصویر است که برای نخستین بار بدست داوید لاوه و دیگر همکارانش پیشنهاد شده است. ویژگی های SIFT بر بنیاد پیمانه های تصاویر، دوران هنگام ها و برگردان هنگام ها متفاوت بوده و در برابر دگرگونی ها نور و نورافکنی سه بعدی تا اندازه ای ، تغییر ناپذیر هستند. شکل زیر نشان دهنده یک نمونه از روش استخراج ویژگیSIFT است که بدست برتی و دیگر همکارانش کاربرد شده اند که هنگام ها ازنشان های اختصاصی چهره در مناطق ریخت شناسی مهم چهره به سرنویس نقاط کلیدی کاربرد نموده اند و پس از هنگام ،از استخراج کننده ویژگیSIFT در این نقاط کلیدی برای به دست آوردن توصیف کننده SIFT کاربرد نموده اند. اخیرا"، دمریل و دیگر همکارانش یک روش تشخیص دهنده تبدیل ویژگی های پیمانه نامتغییر (D-SIFT) را پیشنهاد نموده اند که می تواند به چهره کارایی تصمیمات زیادی را بر روی ویژگی های ظاهری کلی اتخاذ نماید. لی و دیگر همکارانش یک روش جدید تبدیل ویژگی های پیمانه نامتغییر را تحت عنوانGA-SIFT برای تصاویر چند طیفی با به کارگیری جبر هندسی (GA) پیشنهاد کرده اند. در ابتدا، بر بنیاد تئوری، یک روش جدید نمایش برای تصاویر چند طیفی با اطلاعات فضایی و طیفی شناسایی شده است. سپس، فضای پیمانه برای تصاویر چند طیفی محاسبه شده است.بعد از این مرحله، همانند SIFT دوگانگی بر پایه GA تصاویر گاوسی به دست آمده است. در نهایت، نقاط ویژگی را شناسایی نموده و با به کارگیری تئوری GA شرح می دهیم. در شکل زیر روش استخراج ویژگی SIFT کاربرد شده است. الف) تصویر نمونه و خطوطی که در درازا هنگام 85 نشانه اضافی پیمان گرفتند. ب) تعداد نشانه ها برای هر مولفه چهره ای که به هنگام تعلق دارند. (ب) (الف)
منبع : FER: Facial Expression Recognition
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 14 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3     1 تا 5
تعداد بازدید : 2

موضوع مطلب : #

هنری

| مازندران
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


سعد المجرد انا ماشی ساحل دانلود زیرنویس فارسی فیلم عشق پاک