هافبک تهاجمی شیاطین‌سرخ که اکنون به چهره قرضی در ساندرلند بازی می‌کند اظهار داشت: رویایم بازگشت به اولدترافورد بوده و پوگبا نیز به من گفته که به منچستر بازگردم.