کانون خبرنگاران نبأ: آیت‌الله سیداحمد خاتمی با توجه به آیات درخشان سوره مبارکه انفال به تبیین جایگاه و اهیمت خمس می‌پردازد.