یک نشریه آلمانی نوشت که کشورهای اتحادیه اروپا از این نگرانند که با گرم شدن هوا، موج جدیدی از پناهجویان از راه دریای مدیترانه راهی اروپا شوند.