وزیر پدافند کره شمالی اعلام کرد: به دشمن هشدار می دهیم تَوهم تاختن به پیونگ یانگ را از سر خود بیرون کند؛ چرا که وگرنه پایگاه های هوائی این کشور در سراسر جهان را نابود می کنیم.