بعضی آقایان هیچ مشکلی در زندگی سرشار از چیپس، پیتزا و غذاهای ناسالم نمی بینند. اما مواد مغذی سودمند برای همه لازم است – حتی شما دوست عزیز!. بدبختانه شوربختانه مانند خانم ها بسیاری از آقایان هم در جذب مواد مغذی بایسته کمبود دارند.