بوشهر - استاندار بوشهر گفت: دشواری ها سیل استان بوشهر در نشست هیئت دولت بررسی می‌شود.