کارگردان فیلم «رقص خاک» درباره جشنواره فیلم سبک زندگی اسلامی گفت: جشنواره «سما» باید بتواند خروجی مناسبی برای فرهنگ و هنر و معرفت این دیار به همراه داشته باشد و با توجه به شناختی که از گردآور دارم این مساله شدنی است.