اواخر تیرماه سال 95 بود که دستیار وزیر بهداشت در یک نشست دولتی، خبر از تشکیل ایجاد مراکز بهداشتی برای زنان روسپی را داد.اولین سوالی که درباره اظهارات وی به ذهن متبادر می شود این است که آیا براستی پیمان است کار 'فاحشگی' در کشور به رسمیت شناخته شود؟! یعنی هر زنی می تواند این کار را برای خود برگزیند و به کسب درآمد مشغول شود و هر بار هم با مراجعه به چنین مراکزی از سلامت خود مطمئن شود!