رشت- سایت های جدید اپراتورهای مخابراتی استان گیلان با حضور دستیار وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهره برداری شد.