خبرگزاری آریا - دبیرکل کنفرانس پشتیبانی از انتفاضه فلسطین و قدس در تهران، ادامه مقاومت را تنها راه استیفای حقوق پایمال شده فلسطینی ها به شمار آورد.