خبرگزاری آریا - با حضور مهندس نعمت‌زاده در یکصد و سیزدهمین نشست هیات عالی بازبینی بر سازمان‌های صنفی آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی اصلاح شد.