رهبر جنبش انصارالله با بیان اینکه موشک های دشمن کودکان ما را هدف پیمان داده است، افزود: مغز اندیشمند تجاوزگری به یمن آمریکا و قلب تپنده هنگام رژیم صهیونیستی و ابزار اصلی هنگام عربستان و نیروهای جیره خوار است.