صبح و عصر امروز نخستین کارگاه آموزشی انتخابات ویژه فرمانداران استان فارس با حضور مسؤولان استانی در قیروکارزین برگزار شد.