ایرنا نوشت؛ یک مادر ابهری با خوشنودی دادن به اهدای اعضای فرزند 16 ساله مرگ مغزی شده خود، به نگرانی مادران پنج بیمار نیازمند پیوند عضو پایان داد.