خبرگزاری شبستان: امام آدینه رشت اعلام کرد: تمرکز توطئه‌های دشمنان بر اقتصاد کشور بوده و اقتصاد مقاومتی حافظ ما در برابر توطئه‌های دشمنان است.