دیگو مارادونا، افسانه فوتبال آرژانتین، معتقد است که مائورو ایکاردی، کاپیتان اینتر، باید گزینه هفتم خط تاختن تیم ملی این کشور باشد.