هندوستان با اعتمادبه‌نفس برآمده از نخستین مأموریت کامیاب خود به‌سوی مریخ بار دیگر سیاره سرخ را هدف گرفته است.