یک کارآزموده آسیب‌های دهان، فک و چهره سرنویس کرد: مصرف شیرینی و آجیل شکیبیدن بروز پوسیدگی دندان را افزایش می‌دهد از این روی به کسان پیشنهاد می‌شود پس از مصرف این مواد دندان‌هایشان را مسواک بزنند.