فردی که مسئول انتشار اخبار دروغین تهدیدات بمب‌گذاری در مراکز گردهمایی یهودیان در آمریکا، اروپا و دیگر کشورها است، یک صهیونیست اسرائیلی از آب درآمد.