خطیب آدینه اهل‌سنت رویدر گفت: بارش‌های تازه در مناطق گوناگون استان هرمزگان، رحمت و لطف الهی بود که امید را در دل مسلمین به بخشش خداوند تقویت کرد.